Veilige kerk

Vertrouwenspersonen

Als gemeente streven wij naar een open en eerlijke omgang met elkaar. Dat lijkt vanzelfsprekend, helaas blijkt dit niet altijd het geval.

Grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan in allerlei situaties maar ook in afhankelijkheid en verschil van (machts)positie. In de gemeente leven we samen op basis van vertrouwen. Mensen in kwetsbare posities zijn vaak afhankelijk van de pastorale zorg of hulp die de kerk biedt.

In dit geval is de  zorgverlener de deskundige van wie je hulp mag verwachten. Manipulatie en misbruik in welke vorm dan ook is absoluut onaanvaardbaar. Daarom hanteert Open Deur een gedragscode: Veiligheid in de Kerk en hebben wij een team van vertrouwenspersonen die je altijd mag benaderen. 

Onze vertouwenspersonen

Stellen zich voor….

Koos en Lenny

Koos en Lenny Roels

Wij zijn Koos en Lenny,
Inmiddels zijn wij 30 jaar samen waarvan wij ruim 23 jaar getrouwd zijn.
Wij zijn trotse ouders van Kyara en Novèl.
Beide zijn wij geboren in Bergen op Zoom en wonen nu inmiddels alweer 9 jaar in Halsteren.

In 2006 zijn wij na de zoektocht van het wel/niet bestaan van God tot geloof gekomen.
De liefde en het geduld dat HIJ met ons heeft gehad en nog steeds heeft, is de basis van onze harts-
gesteldheid waarmee wij ook andere willen bijstaan.
De zoektocht, het vallen en weer opstaan, het bemoedigen van doorgaan en op Jezus gericht zijn/blijven, is
hetgeen waarbij wij graag bij willen helpen.

Ieder mens krijgt met verleidingen te maken of wordt onrecht aangedaan, daarom vinden wij het
belangrijk dat eenieder zonder oordeel en in vertrouwen zijn/haar verhaal kan vertellen.
Wij zijn ervan overtuigt dat in Godsgezin geen macht misbruikend en/of grensoverschrijdend gedrag in
welke vorm dan ook toelaatbaar is. Als je dit zelf meemaakt of signaleert, moedigen wij je daarom aan om
hierover met ons in gesprek te gaan. Wij staan volledig achter een veilige kerk/omgeving voor iedereen.

Koos en Lenny 

Gerry en Martien

Gerrie en Martien van de Oord

Wij zijn Gerry en Martien.

Sinds 2015 zijn wij lid van de Open Deur Gemeente Steenbergen. Wij zijn senioren, maar wel met voldoende ervaring in het leven. En gelukkig kennen wij de liefde van God.

Wij willen graag actief zijn in de zorg voor mensen. Een aantal jaar geleden zijn wij door de oudsten benaderd om de functie te vervullen als vertrouwenspersoon. Wij zetten ons in om een veilige omgeving te waarborgen door hulp te bieden bij melding van een onveilige situatie.

Als er zich een grensoverschrijdende situatie heeft
voorgedaan of zelfs signalen van een dreigende situatie, dan willen wij een luisterend oor zijn en discreet
omgaan met de klacht. In vertrouwen kan ieder gemeente lid met ons contact opnemen en blijven de
gesprekken alleen tussen ons. Samen zoeken we naar de juiste oplossing voor de klacht en nemen we de nodige vervolg acties.

Gerry en Martien